Mgr. Barbora Zárubová
psychoterapeut


Nabízím pomoc, pokud

Jak pracuji

Je pro mě složité zformulovat popis toho, jak pracuji. Neuvažuji o psychoterapii jako o něčem, co je předem dané nebo hotové. Psychoterapii vnímám především jako vzájemnou práci, společné hledání, tvoření a objevování. Vycházím především z témat, se kterými přijdete, z vaší osobnosti, ze vznikajícího společného pole, z cest a možností, které se vynořují. Má práce je především založena na dialogu, ale je možné, že vyvstanou situace, kdy bude vhodné zapojit i jiné alternativy, které nám pomohou posunout se dál. V tu chvíli využívám imaginace, relaxace, kresebných či pohybových technik. Vše je otázkou dohody a konkrétní potřeby. Vždy však budu ctít etické zásady mé profese, jsem vázána mlčenlivostí a dodržováním plné anonymity. Svým klientům zaručuji důvěrný a bezpečný prostor, ve kterém můžou vyjádřit vše, co je trápí bez obav z předsudků a hodnocení.